Zapytanie ofertowe nr 3/2016 na tokarkę

09
Wrzesień
2016

W ramach poddziałania 1.5.2 „Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu” WRPO na lata 2014-2020 tytule „Wzrost konkurencyjności oraz innowacyjności firmy JARTOM Tomasz Wabiński poprzez zakup innowacyjnych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz wprowadzenie innowacyjnego procesu technologicznego, JARTOM Tomasz Wabiński zaprasza do składania ofert na tokarkę

Szczegóły zapytania w załączonym pliku „Zapytanie ofertowe 03 2016 – tokarka”

Oferent powinien złożyć ofertę na załączonym formularzu do niniejszego zapytania „Formularz ofertowy 03 2016-tokarka”

Terminy składania ofert: 2 września 2016 r. – 9 września 2016 r., godzina 23:59

Ważność oferty: 60 dni (minimum 60 dni od daty wystawienia oferty)

Opinie naszych klientów
.

.

.

.

.

.

Copyright 2017 Jartom | All rigths reserved

JARTOM Tomasz Wabiński dzięki wsparciu uzyskanemu z Unii Europejskiej realizuje projekt pt. „Wzrost konkurencyjności oraz innowacyjności firmy JARTOM Tomasz Wabiński poprzez zakup innowacyjnych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz wprowadzenie innowacyjnego procesu technologicznego”

Projekt realizowany jest w ramach Działanie 1.5. „Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw”, Poddziałanie ,,1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.