Serwis

W celu dostarczenia Państwu usług i produktów najwyższej jakości opracowaliśmy szereg działań gwarancyjnych, pogwarancyjnych oraz wspierających.

Nasi pracownicy są dostępni do Państwa dyspozycji o każdej porze. Oferujemy pomoc merytoryczną oraz wsparcie techniczne na każdym etapie współpracy.

Opinie naszych klientów
.

.

.

.

.

.

Copyright 2017 Jartom | All rigths reserved

JARTOM Tomasz Wabiński dzięki wsparciu uzyskanemu z Unii Europejskiej realizuje projekt pt. „Wzrost konkurencyjności oraz innowacyjności firmy JARTOM Tomasz Wabiński poprzez zakup innowacyjnych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz wprowadzenie innowacyjnego procesu technologicznego”

Projekt realizowany jest w ramach Działanie 1.5. „Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw”, Poddziałanie ,,1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.