Maszyny i urządzenia

WÓZKI

Wózki lęgowe są standardowym wyposażeniem aparatów lęgowych, ponadto mogą też służyć do magazynowania i transportu jaj. Pojemność jednego wózka, zarówno tradycyjnego jak i nowej generacji, to 4800 jaj.

PRZEKŁADACZE

Automatyczne przekładacze służą do przekładania jaj z tac lęgowych do koszy klujnikowych. Ręczne zaś służą do przekładania jaj z tacek papierowych na tace lęgowe oraz mogą służyć również do przekładania jaj z tac lęgowych do koszy klujnikowych. Oferujemy przekładacze automatyczne o pojemności 150 jaj oraz przekładacze ręczne o pojemności 30 jaj.

KOSZE

Kosze klujnikowe umieszczane są w aparatach klujnikowych, w których odbywa się wylęg piskląt. Dostępne w naszej ofercie kosze klujnikowe mogą pomieścić 150 jaj.

TACE

Tace lęgowe służą do obracania jaj w aparatach lęgowych. Dostępne w naszej ofercie tace lęgowe mogą pomieścić 150 jaj.

SEPARATOR ODPADÓW

Separatory odpadów służą do utylizacji odpadów z komór klujnikowych.

SEGREGATOR PISKLĄT

W naszej ofercie dostępna jest również maszyna, która zlicza pisklęta oraz segreguje je w określonych ilościach do koszy, dzięki czemu można całkowicie wyeliminować ręczne liczenie i segregację.

Opinie naszych klientów
.

.

.

.

.

.

Copyright 2017 Jartom | All rigths reserved

JARTOM Tomasz Wabiński dzięki wsparciu uzyskanemu z Unii Europejskiej realizuje projekt pt. „Wzrost konkurencyjności oraz innowacyjności firmy JARTOM Tomasz Wabiński poprzez zakup innowacyjnych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz wprowadzenie innowacyjnego procesu technologicznego”

Projekt realizowany jest w ramach Działanie 1.5. „Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw”, Poddziałanie ,,1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.