Aparaty lęgowe Premium

Aparaty przez nas produkowane to nowa, jedno nakładowa wersja inkubatorów. Są one zbudowane w oparciu o najnowsze technologie z wykorzystaniem wieloletniego doświadczenia. Aparaty te charakteryzują się mniejszym zużyciem energii oraz znacznie lepszymi parametrami technicznymi.

Odpowiedni mikroklimat we wnętrzu inkubatorów utrzymywany jest za pomocą nowoczesnego sterowania, zbudowanego na bazie Simensa, które precyzyjnie i z dokładnością do 0,1°F utrzymuje temperaturę i wilgotność co jest wyświetlane na dotykowym ekranie. Nowością jest pomiar i regulacja CO2 co ma znaczący wpływ na jakość piskląt. Dużym ułatwieniem jest możliwość zaprogramowania całego cyklu lęgowego podczas którego aparat codziennie będzie realizował założenia bez potrzeby ręcznej zmiany ustawień.

Wszystkie parametry mogą być zapisywane, analizowanie i regulowane z poziomu komputera osobistego z dowolnego miejsca na świecie, które ma dostęp do Internetu.

System ogrzewania jest oparty na grzałkach elektrycznych, a chłodzenie odbywa się za pomocą wężownic wodnych. Można zastosować oziębiacz wodny i pracować w trybie zamkniętym. Wilgotność w aparacie utrzymywana jest przez zamgławianie.

Dużym atutem naszej firmy jest serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oraz szybki i łatwy dostęp do niedrogich części zamiennych.

APARATY L-115 L-57 L-38
POJEMNOŚĆ
- Jaja kurze 115 200 szt 57 600 szt 38 400 szt
- Jaja kacze/indycze - - 27 328 szt
- Jaja gęsie - - 12 992 szt
WYMIARY ZEWNĘTRZNE
- Wysokość 2343 mm 2343 mm 2343 mm
- Szerokość 4282 mm 4282 mm 3382 mm
- Głębokość 7099 mm 3720 mm 3720 mm
- Kubatura 69,4 m3 35,87 m3 28,09 m3
ILOŚĆ WÓZKÓW/ ILOŚĆ JAJ NA WÓZKU
- Jaja kurze 24 szt/4800 szt 12 szt/4800 szt 8 szt/4800 szt
- Jaja kacze/indycze - - 8 szt/3416 szt
- Jaja gęsie - - 8 szt/1624 szt
ILOŚĆ SZUFLAD (TAC)/ILOŚĆ JAJ NA TACY
- Jaja kurze 32 szt/150 szt 32 szt/150 szt 32 szt/150 szt
- Jaja kacze/indycze - - 28 szt/122 szt
- Jaja gęsie - - 28 szt/58 szt
ILOŚĆ GRZAŁEK 12 6 4
PRZEKRÓJ KABLA ZASILAJĄCEGO 5G4 5G4 5G4
MOC ZNAMIONOWA ELEMENTÓW GRZEJNYCH 12kW 6kW 4kW
ZAPOTRZEBOWANIE WODY (TEMP. MAX 13C) 320l/h 150l/h 100l/h
Opinie naszych klientów
.

.

.

.

.

.

Copyright 2017 Jartom | All rigths reserved

JARTOM Tomasz Wabiński dzięki wsparciu uzyskanemu z Unii Europejskiej realizuje projekt pt. „Wzrost konkurencyjności oraz innowacyjności firmy JARTOM Tomasz Wabiński poprzez zakup innowacyjnych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz wprowadzenie innowacyjnego procesu technologicznego”

Projekt realizowany jest w ramach Działanie 1.5. „Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw”, Poddziałanie ,,1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.