Aparaty lęgowe Tradycyjne

Linia tradycyjna to wielonakładowe aparaty lęgowe produkowane w naszej firmie od wielu lat.

Są to urządzenia o wysokim standardzie, w których stosowane sa nowoczesne systemy sterujące na bazie Siemensa lub Vega. Dzięki całkowitej automatyzacji sterowania procesem inkubacji oraz osiąganym parametrom klimatycznym mamy możliwość uzyskania dużej wydajności lęgów.

Aparaty lęgowe przeznaczone są do prowadzenia pierwszego etapu inkubacji jaj, tj. od chwili nałożenia jaj do dnia rozwoju zarodka. Aparaty lęgowe przystosowane są do inkubacji jaj różnego rodzaju ptactwa.

APARATY TL-115 TL-76 TL-38 TL-192
POJEMNOŚĆ
- Jaja kurze 115 200 szt 76 800 szt 38 400 szt 19 200 szt
- Jaja kacze/indycze 64 800 szt 43 200 szt 21 600 szt 10 800 szt
- Jaja gęsie 36 288 szt 25 088 szt 12 544 szt 6 272 szt
WYMIARY
- Wysokość 2350 mm 2350 mm 2350 mm 2350 mm
- Głębokość 6950 mm 4720 mm 2490 mm 2490 mm
- Szerokość 4790 mm 4790 mm 4790 mm 3300 mm
- Ciężar 4 380 kg 2 950 kg 1 620 kg 1 120 kg
- Kubatura 73,1 m3 50,0 m3 26,5 m3 18,5 m3
ILOŚĆ WÓZKÓW/ILOŚĆ JAJ NA WÓZKU
- Jaja kurze 24 szt/4800 szt 16 szt/4800 szt 8 szt/4800 szt 4 szt/4800 szt
- Jaja kacze/indycze 24 szt/2700 szt 16 szt/2700 szt 8 szt/2700 szt 4 szt/2700 szt
- Jaja gęsie 24 szt/1568 szt 16 szt/1568 szt 8 szt/1568 szt 4 szt/1568 szt
ILOŚĆ SZUFLAD (TAC)/ILOŚĆ JAJ NA TACY
- Jaja kurze 768 szt/150 szt 512 szt/150 szt 256 szt/150 szt 128 szt/150 szt
- Jaja kacze/indycze 720 szt/90 szt 480 szt/90 szt 240 szt/90 szt 360 szt/90 szt
- Jaja gęsie 672 szt/56 szt 448 szt/56 szt 224 szt/56 szt 112 szt/56 szt
ILOŚĆ GRZAŁEK 12 8 6 4
PRZEKRÓJ KABLA ZASILAJĄCEGO 5G6 5G6 5G6 5G4,5
MOC ZNAMIONOWA ELEMENTÓW GRZEJNYCH 10,8 kW 7,2 kW 5,4 kW 3,6 kW
ZAPOTRZEBOWANIE WODY (TEMP. MAX 13C)/h 0,450 m3 0,300 m3 0,150 m3 0,075 m3
Opinie naszych klientów
.

.

.

.

.

.

Copyright 2017 Jartom | All rigths reserved

JARTOM Tomasz Wabiński dzięki wsparciu uzyskanemu z Unii Europejskiej realizuje projekt pt. „Wzrost konkurencyjności oraz innowacyjności firmy JARTOM Tomasz Wabiński poprzez zakup innowacyjnych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz wprowadzenie innowacyjnego procesu technologicznego”

Projekt realizowany jest w ramach Działanie 1.5. „Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw”, Poddziałanie ,,1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.