Pozostałe usługi

Poza produkcją inkubatorów do wylęgu drobiu świadczymy dodatkowe usługi w zakresie produkcji elementów metalowych i  cięcia włókniny:

* Produkcja elementów metalowych na bazie tłoczników i wykrojników.
* Projektowanie i wykonywanie przyrządów do tłoczenia i wykrawania.
* Produkcja maszyn i urządzeń w oparciu o własne oraz klientów projekty.
* Usługi ślusarskie.
* Produkcja formatek z włóknin poliestrowych puszystych (cięcie wzdłużne i poprzeczne). Szerokość ciętej włókniny max 1600mm, min. 100mm. Długość formatki max1600mm, min. 100mm. Istnieje możliwość wycinania niestandartowych formatów np. skosów, otworów lub koła.

Opinie naszych klientów
.

.

.

.

.

.

Copyright 2017 Jartom | All rigths reserved

JARTOM Tomasz Wabiński dzięki wsparciu uzyskanemu z Unii Europejskiej realizuje projekt pt. „Wzrost konkurencyjności oraz innowacyjności firmy JARTOM Tomasz Wabiński poprzez zakup innowacyjnych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz wprowadzenie innowacyjnego procesu technologicznego”

Projekt realizowany jest w ramach Działanie 1.5. „Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw”, Poddziałanie ,,1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.