Aparaty klujnikowe Premium

Proponowane przez nas aparaty są nową wersją inkubatorów zbudowanych w oparciu o najnowsze technologie stosowane przy wykorzystaniu wieloletniego doświadczenia. Aparaty te charakteryzują się mniejszym zużyciem energii oraz znacznie lepszymi parametrami technicznymi.

Odpowiedni mikroklimat we wnętrzu inkubatorów utrzymywany jest za pomocą nowoczesnego sterowania, stworzonego na bazie Simensa, które precyzyjnie i z dokładnością do 0,1°F utrzymuje temperaturę i wilgotność co jest wyświetlane na dotykowym ekranie. Nowością jest pomiar i regulacja CO2 co ma znaczący wpływ na jakość piskląt (opcja dodatkowa). Dużym ułatwieniem jest możliwość zaprogramowania całego cyklu klujnikowego, podczas którego aparat codziennie będzie realizował założenia bez potrzeby ręcznej zmiany ustawień.

Wszystkie parametry mogą być zapisywane, analizowanie i regulowane z poziomu komputera osobistego z dowolnego miejsca na świecie, które ma dostęp do Internetu.

System ogrzewania jest oparty na grzałkach elektrycznych, a chłodzenie odbywa się za pomocą wężownic wodnych. Można zastosować oziębiacz wodny i pracować w trybie zamkniętym. Wilgotność w aparacie utrzymywana jest przez zamgławianie.

Dużym atutem naszej firmy jest serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oraz szybki i łatwy dostęp do niedrogich części zamiennych.

APARATY K-19
POJEMNOŚĆ
- Jaja kurze 19 200 szt
- Jaja kacze/indycze 13 664 szt
- Jaja gęsie 6 496 szt
WYMIARY ZEWNĘTRZNE
- Wysokość 2343 mm
- Szerokość 3463 mm
- Głębokość 2170 mm
- Kubatura 16,79 m3
ILOŚĆ WÓZKÓW/ILOŚĆ JAJ NA WÓZKU
- Jaja kurze 4 szt/4800 szt
- Jaja kacze/indycze 4 szt/3416 szt
- Jaja gęsie 4 szt/1624 szt
ILOŚĆ KOSZY/ILOŚĆ JAJ NA TACY
- Jaja kurze 32 szt/150 szt
- Jaja kacze/indycze 28 szt/122 szt
- Jaja gęsie 28 szt/58 szt
ILOŚĆ GRZAŁEK 4
PRZEKRÓJ KABLA ZASILAJĄCEGO 5x2,5 mm2CU
MOC ZNAMIONOWA ELEMENTÓW GRZEJNYCH 1,6 kW
ZAPOTRZEBOWANIE WODY (TEMP. MAX 13C) 120l/h
Opinie naszych klientów
.

.

.

.

.

.

Copyright 2017 Jartom | All rigths reserved

JARTOM Tomasz Wabiński dzięki wsparciu uzyskanemu z Unii Europejskiej realizuje projekt pt. „Wzrost konkurencyjności oraz innowacyjności firmy JARTOM Tomasz Wabiński poprzez zakup innowacyjnych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz wprowadzenie innowacyjnego procesu technologicznego”

Projekt realizowany jest w ramach Działanie 1.5. „Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw”, Poddziałanie ,,1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.