Zapytanie ofertowe nr 1/2016 na centrum obróbkowe

09
Luty
2016

W ramach poddziałania 1.5.2 „Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu” WRPO na lata 2014-2020 o tytule „Wzrost konkurencyjności oraz innowacyjności firmy JARTOM Tomasz Wabiński poprzez zakup innowacyjnych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz wprowadzenie innowacyjnego procesu technologicznego, JARTOM Tomasz Wabiński zaprasza do składania ofert na centrum obróbkowe.

Szczegóły zapytania w załączonym pliku:
„Zapytanie ofertowe 1/2016 – opis centrum obróbkowego”

Oferent powinien złożyć ofertę na załączonym formularzu do niniejszego zapytania „Formularz ofertowy 1/2016-centrum obróbkowe”

Terminy składania ofert: 09 luty – 16 luty 2016 r.

Ważność oferty: minimum 60 dni od daty wystawienia oferty.

Opinie naszych klientów
.

.

.

.

.

.

Copyright 2017 Jartom | All rigths reserved

JARTOM Tomasz Wabiński dzięki wsparciu uzyskanemu z Unii Europejskiej realizuje projekt pt. „Wzrost konkurencyjności oraz innowacyjności firmy JARTOM Tomasz Wabiński poprzez zakup innowacyjnych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz wprowadzenie innowacyjnego procesu technologicznego”

Projekt realizowany jest w ramach Działanie 1.5. „Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw”, Poddziałanie ,,1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.