„Projekt Wzrost konkurencyjności oraz innowacyjności firmy JARTOM Tomasz Wabiński”

29
październik
2020

JARTOM Tomasz Wabiński dzięki wsparciu uzyskanemu z Unii Europejskiej realizuje projekt pt.

„Wzrost konkurencyjności oraz innowacyjności firmy JARTOM Tomasz Wabiński poprzez zakup innowacyjnych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz wprowadzenie innowacyjnego procesu technologicznego”.

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności i innowacyjności firmy JARTOM Tomasz Wabiński poprzez zakup innowacyjnych maszyn: tokarki i centrum obróbkowego oraz oprogramowania Edgecam, które umożliwią firmie znaczne udoskonalenie dotychczas wytwarzanych wyrobów, jak i wprowadzenie do swojej oferty całkiem nowych produktów:

komór lęgowych PREMIUM L-57 i komór klujnikowych PREMIUM K-19.

Projekt realizowany jest w ramach Działanie 1.5. „Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw”, Poddziałanie ,,1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

W wyniku realizacji projektu przewiduje się osiągnięcie następujących rezultatów:

Liczba wprowadzonych innowacji produktów:3 szt., Liczba wprowadzonych innowacji procesowych: 1 szt., Liczba wprowadzonych innowacji nie technologicznych: 1 szt., Wzrostu zatrudnienia w przedsiębiorstwie poprzez utworzenie dwóch nowych etatów (EPC).

Całkowita wartość realizowanego projektu wynosi 966 165,00 zł.

Wnioskodawca uzyskał wsparcie w postaci dofinansowania w kwocie 353 475,00 zł

Opinie naszych klientów
.

.

.

.

.

.

Copyright 2017 Jartom | All rigths reserved

JARTOM Tomasz Wabiński dzięki wsparciu uzyskanemu z Unii Europejskiej realizuje projekt pt. „Wzrost konkurencyjności oraz innowacyjności firmy JARTOM Tomasz Wabiński poprzez zakup innowacyjnych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz wprowadzenie innowacyjnego procesu technologicznego”

Projekt realizowany jest w ramach Działanie 1.5. „Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw”, Poddziałanie ,,1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.