Aparaty lęgowe Tradycyjne

Linia tradycyjna to wielonakładowe aparaty lęgowe produkowane w naszej firmie od wielu lat.

Są to urządzenia o wysokim standardzie, w których stosowane sa nowoczesne systemy sterujące na bazie Siemensa lub Vega. Dzięki całkowitej automatyzacji sterowania procesem inkubacji oraz osiąganym parametrom klimatycznym mamy możliwość uzyskania dużej wydajności lęgów.

Aparaty lęgowe przeznaczone są do prowadzenia pierwszego etapu inkubacji jaj, tj. od chwili nałożenia jaj do dnia rozwoju zarodka. Aparaty lęgowe przystosowane są do inkubacji jaj różnego rodzaju ptactwa.

Opinie naszych klientów
.

.

.

.

.

.

Copyright 2017 Jartom | All rigths reserved

JARTOM Tomasz Wabiński dzięki wsparciu uzyskanemu z Unii Europejskiej realizuje projekt pt. „Wzrost konkurencyjności oraz innowacyjności firmy JARTOM Tomasz Wabiński poprzez zakup innowacyjnych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz wprowadzenie innowacyjnego procesu technologicznego”

Projekt realizowany jest w ramach Działanie 1.5. „Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw”, Poddziałanie ,,1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.