Aparaty klujnikowe Tradycyjne

Linia Tradycyjna to wielonakładowe aparaty lęgowe produkowane w naszej firmie od wielu lat.  

Są to urządzenia o wysokim standardzie dzięki możliwości uzyskania dużej wydajności lęgów i osiąganym parametrom klimatycznym przy całkowitej automatyzacji sterowania procesem inkubacji na bazie sterownika Siemensa lub Vegi. Przeznaczone są do wykluwania piskląt i obejmują drugi okres inkubacji trwający około 3 dni.

Temperatura utrzymywana jest za pomocą grzałek elektrycznych, a chłodzenie odbywa się przez chłodnice wodne umieszczone w miedzianych rurkach. Wilgotność utrzymywana jest przez dwie turbiny wodne zanurzone w wanienkach.

W aparatach klujnikowych można dokonywać wykluwania piskląt kurzych, indyczych, bażancich, kaczych i gęsich zarówno w produkcji wielkotowarowej jak i w małych zakładach.

APARATY TK-196
POJEMNOŚĆ
- Jaja kurze 19 200 szt
- Jaja kacze/indycze 13 664 szt
- Jaja gęsie 6 496 szt
WYMIARY
- Wysokość 2450 mm
- Szerokość 3570 mm
- Głębokość 2120 mm
- Ciężar 1 355 kg
- Kubatura 18,36 m3
ILOŚĆ WÓZKÓW/ILOŚĆ JAJ NA WÓZKU
- Jaja kurze 4 szt/4800 szt
- Jaja kacze/indycze 4 szt/3416 szt
- Jaja gęsie 4 szt/1624 szt
ILOŚĆ SZUFLAD (TAC)/ILOŚĆ JAJ NA TACY
- Jaja kurze 32 szt/150 szt
- Jaja kacze 28 szt/122 szt
- Jaja gęsie/indycze 28 szt/58 szt
ILOŚĆ GRZAŁEK 4
PRZEKRÓJ KABLA ZASILAJĄCEGO 5x2,5mm2CU
MOC ZNAMIONOWA ELEMENTÓW GRZEJNYCH 1,8 kW
ZAPOTRZEBOWANIE WODY (TEMP. MAX 13C) 0,21M3
Opinie naszych klientów
.

.

.

.

.

.

Copyright 2017 Jartom | All rigths reserved

JARTOM Tomasz Wabiński dzięki wsparciu uzyskanemu z Unii Europejskiej realizuje projekt pt. „Wzrost konkurencyjności oraz innowacyjności firmy JARTOM Tomasz Wabiński poprzez zakup innowacyjnych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz wprowadzenie innowacyjnego procesu technologicznego”

Projekt realizowany jest w ramach Działanie 1.5. „Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw”, Poddziałanie ,,1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.