Aparaty klujnikowe Tradycyjne

Linia Tradycyjna to wielonakładowe aparaty lęgowe produkowane w naszej firmie od wielu lat.  

Są to urządzenia o wysokim standardzie dzięki możliwości uzyskania dużej wydajności lęgów i osiąganym parametrom klimatycznym przy całkowitej automatyzacji sterowania procesem inkubacji na bazie sterownika Siemensa lub Vegi. Przeznaczone są do wykluwania piskląt i obejmują drugi okres inkubacji trwający około 3 dni.

Temperatura utrzymywana jest za pomocą grzałek elektrycznych, a chłodzenie odbywa się przez chłodnice wodne umieszczone w miedzianych rurkach. Wilgotność utrzymywana jest przez dwie turbiny wodne zanurzone w wanienkach.

W aparatach klujnikowych można dokonywać wykluwania piskląt kurzych, indyczych, bażancich, kaczych i gęsich zarówno w produkcji wielkotowarowej jak i w małych zakładach.

Opinie naszych klientów
.

.

.

.

.

.

Copyright 2017 Jartom | All rigths reserved

JARTOM Tomasz Wabiński dzięki wsparciu uzyskanemu z Unii Europejskiej realizuje projekt pt. „Wzrost konkurencyjności oraz innowacyjności firmy JARTOM Tomasz Wabiński poprzez zakup innowacyjnych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz wprowadzenie innowacyjnego procesu technologicznego”

Projekt realizowany jest w ramach Działanie 1.5. „Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw”, Poddziałanie ,,1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.